Tilbakestille høyttaleren til fabrikkinnstillingene

Løsning

Se side

Når du tilbakestiller HEOS-enheten til fabrikkinnstillingene, nullstilles alle innstillingene, og programvaren som opprinnelig ble installert på fabrikken, gjenopprettes.

Alle innstillinger slettes og programvaren blir sannsynligvis nedgradert!

For å tilbakestille HEOS-enheten til fabrikkinnstillingene kobler du først fra strømledningen på baksiden av HEOS-enheten. Stikk forsiktig inn en liten binders i hullet til Reset-knappen på baksiden av HEOS-enheten, koble til strømledningen igjen og hold bindersen på plass til LED-lampen foran begynner å blinke gult.

* Gå til HEOSbyDenon.com for mer informasjon

tilbake til toppen