Ta bort grupperingen av alla rum

Du kan enkelt ta bort gruppen för alla rum och gå ur partyläge genom att “dra isär” fingrarna.

Peka på fliken “Rum”.
Placera två fingrar nära varandra på skärmen över listan med rum.
Dra snabbt isär fingrarna från varandra och släpp upp.
Grupperingen av alla rum kommer att tas bort och musiken kommer att sluta att spela i alla rum (utom det ursprungliga huvudrummet som spelade innan rummen grupperades samman).

Tillbaka upp