Oppløse gruppering av alle rom

Du kan enkelt utgruppere alle rommene dine og avslutte festmodus ved å bruke en ”spre”-gest.

Trykk på “Rom”-fanen.
Plasser to fingre tett sammen på skjermbildet for listen over rom.
Spre de to fingrene hurtig fra hverandre og slipp.

Alle rommene dine vil utgrupperes og musikk vil stanse å spille i hvert rom (bortsett fra i det opprinnelige ”master”-rommet som spilte før du grupperte rommene sammen).

tilbake til toppen