Sterowanie urządzeniem zewnętrznym

Urządzenie HEOS Drive można zintegrować z większością amplitunerów Denon, umożliwiając im działanie jak jedno urządzenie.

Urządzenie HEOS Drive można tak skonfigurować, aby informowało podłączone urządzenie, kiedy ma się włączyć, wyłączyć, wybrać odpowiednie wejście, ustawić poziom głośności i wyciszyć.

Można dostosować konkretne ustawienia każdego zestawu HEOS Drive w systemie:

Dotknij ikony ustawień setting w lewym, górnym rogu menu głównego Muzyka w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
Wybierz opcję “Moje urządzenie”, aby wyświetlić listę urządzeń.
Wybierz HEOS Drive.
Wybierz strefę, którą chcesz ustawić.
Wybierz “Sterowanie”.
Wybierz metodę, która jest najodpowiedniejsza dla danego ustawienia:

powrót do góry