Tabela diody LED stanu

Wskaźnik zasilania

Obsługa urządzenia

Opis

Stan przedniej diody LED

OFF

Brak zasilania AC, główny przełącznik zasilania w pozycji OFF, tryb głębokiego czuwania

(wyłączona)

ON

Zasilanie włączone

(świeci stale)

Zarządzanie zasilaniem

Tryb szybkiego uruchamiania – Wszystkie strefy znajdują się w trybie szybkiego uruchamiania

(świeci stale)

Błąd

Zabezpieczenie sprzętowe - patrz PODSTAWOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWlink

(miga)

Wskaźniki sieciowe

Obsługa urządzenia

Opis

Stan przedniej diody LED

OFF

Brak połączenia z siecią

(wyłączona)

Podłączenia

Połączenie z siecią

(miga)

Wskaźniki stref

Obsługa urządzenia

Opis

Stan przedniej diody LED

OFF

Brak zasilania AC, główny przełącznik zasilania w pozycji OFF, tryb głębokiego czuwania

(wyłączona)

Główny przełącznik zasilania w pozycji ON

Uruchamianie

(miga)

ON

Gotowość — skonfigurowany i połączony z siecią

(świeci stale)

Brak połączenia z siecią

(świeci stale)

Aktualizacja

Trwa aktualizacja

(miga)

Ponowne uruchamianie

(miga)

Gotowość — skonfigurowany i połączony z siecią

(świeci stale)

Zerowanie

Miękkie zerowanie — kasowanie ustawień użytkownika

(szybko miga)

Twarde zerowanie — przywracanie ustawień fabrycznych

(miga)

Ponowne uruchamianie

(miga)

Gotowość — nie jest skonfigurowany

(świeci stale)

Błędy

Błąd oprogramowania firmware

(miga powoli (nie jest PRZYGASZONA))

Błąd sprzętu

(szybko miga)

Błąd sieci

(świeci stale)

Zmiana głośności

 

(szybko miga)

Wyciszenie

 

(powoli miga)

Zarządzanie zasilaniem

Tryb szybkiego uruchamiania – Wszystkie strefy znajdują się w trybie szybkiego uruchamiania

(świeci stale)

Tryb głębokiego czuwania

(wyłączona)

powrót do góry