Uw luidspreker opnieuw instellen

Oplossing

Raadpleeg blz.

Als u uw luidspreker opnieuw instelt, wordt de info over het draadloos netwerk, EQ en de naam gewist, maar blijft de huidige software behouden. U moet Settings - Add Speaker gebruiken om de luidspreker opnieuw te verbinden met het thuisnetwerk voordat het kan worden gebruikt.
Om uw luidspreker te resetten, plaatst u voorzichtig een kleine paperclip in het Resetknop-gat op de achterkant van de luidspreker en houdt u deze ingedrukt tot de LED vooraan oranje begint te knipperen.

naar boven