REGULACJA USTAWIEŃ

Można dostosować ustawienia każdego HEOS Links w systemie:

Dotknij ikony ustawień setting w lewym, górnym rogu menu głównego “Muzyka” w celu wyświetlenia menu Ustawienia.
Wybierz opcję “Moje urządzenie”, aby wyświetlić listę urządzeń.
Wybierz HEOS Link, którego ustawienia chcesz dostosować.

powrót do góry