Tv-formaat

Stel het videosignaalformaat in om als uitgang voor de door u gebruikte TV te dienen.

Formaat

PAL
(Standaard):

PAL-uitvoer selecteren.

NTSC:

NTSC-uitvoer selecteren.

“Formaat” kan ook worden ingesteld met de volgende procedure. Het menuscherm wordt echter niet weergegeven. Volg de aanwijzingen op het display voor het maken van de instelling.

Houd STATUS en ZONE3 SOURCE op het hoofdtoestel minstens 3 seconden samen ingedrukt.

Flower Mark Video Format <PAL>” verschijnt op het scherm.

Gebruik White-Arrow-Left of White-Arrow-Right op het hoofdtoestel en stel het videosignaalformaat in.
Druk op ENTER op het hoofdtoestel om de instelling te voltooien.
OPMERKING

Wanneer een ander formaat dan het videoformaat van de aangesloten TV is ingesteld, wordt het beeld niet goed weergegeven.

naar boven