De instellingen oproepen

Druk op ZONE SELECT om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De M-waku , Z2-waku of Z3-waku -indicator licht op.

Druk op QUICK SELECT.

De Quick Select-instellingen voor de knop die u hebt ingedrukt, worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron en het volume zijn zoals hieronder weergegeven.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close / Bracket Open ZONE2 Bracket Close / Bracket Open ZONE3 Bracket Close

Toets

Ingangsbron

Volume

QUICK SELECT 1

CBL/SAT

40

QUICK SELECT 2

Blu-ray

40

QUICK SELECT 3

Media Player

40

QUICK SELECT 4

HEOS Music

40

naar boven