Dodawanie do obszaru Ulubione HEOS

Podczas odtwarzania utworu naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz “Dodaj do ulubionych HEOS”, a następnie naciśnij ENTER.

powrót do góry