Mapa menu

Aby posługiwać się menu, podłącz odbiornik TV do tego urządzenia i wyświetl menu na ekranie odbiornika TV.

Amplituner jest dostarczany z fabrycznie zaprogramowanymi ustawieniami domyślnymi. Użytkownik może spersonalizować ustawienia amplitunera do posiadanej konfiguracji sprzętowej i własnych preferencji.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon Audio

Audio

Ustaw. poziomu sub

Dostosuj głośność kanału subwoofer dla wszystkich źródeł wejścia.

Synchronizacja basów

Dostosowuje przesunięcie fazowe, jeśli występuje opóźnienie w basach (LFE) nagranych na płycie.

Parametr Surround

Reguluje parametry dźwięku przestrzennego.

Restorer

Zwiększa składowe niskich i wysokich częstotliwości skompresowanego dźwięku, pochodzącego np. z plików MP3 w celu zapewnienia lepszej jakości dźwięku.

Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem video i audio.

Głośność

Ustawienie poziomu głośności w strefie głównej (w pomieszczeniu, gdzie znajduje się to urządzenie).

Audyssey

Ustawienia Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® i Audyssey LFCTM.

Korektor graficzny

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

Icon Video

Video

Ustawienie obrazu

Regulacja jakości obrazu.

Ustawienie HDMI

Konfiguruje ustawienia Wyjście HDMI Audio, HDMI Pass Through oraz Sterowanie HDMI.

Ustawienia wyjścia

Określa ustawienia dla wyjścia wideo.

Wyjście component

Ustawienie, czy wyjściowe złącze komponentowe wideo ma być używane dla MAIN ZONE czy ZONE2.

Wskazania na ekranie

Służy do konfiguracji ustawień wskazań ekranowych.

Wygaszacz ekranu

Wybierz ustawienia wygaszacza ekranu.

Format Sygnału 4K/8K

Ustawia opcje formatu sygnału dla sprzętu wideo 4K lub 8K.

Ustawienia HDCP

Ustawia wersję HDCP dla każdego źródła wejścia HDMI.

Format TV

Format sygnału wyjściowego video ustaw tak, aby mógł być on wyprowadzany na używany odbiornik TV.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon Inputs

Wejścia

Przypisanie wejść

Zmiany przypisania złącza wejściowego i trybu wejścia audio.

Zmiana nazwy źródła

Zmiana nazwy wyświetlanej źródła wejściowego.

Ukrycie źródeł

Usuwanie z wyświetlacza źródeł sygnału, które nie są używane.

Poziom sygnału

Ustawienie poziomu odtwarzania oraz wejścia audio.

Icon Speakers

Głośniki

Ustawienia Audyssey®

Następuje automatyczny pomiar charakterystyki podłączonych głośników oraz pomieszczenia oraz wprowadzenie optymalnych ustawień.

Ustawienia ręczne

Ręczna konfiguracja głośników lub zmiana ustawień konfiguracji Audyssey®.

Icon Network

Sieć

Informacja

Wyświetlenie informacji sieciowych.

Połączenie

Wybór, czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.

Ustawienia

Służy do manualnych ustawień adresu IP.

Zarządzanie siecią

Umożliwia komunikację sieciową w trybie oczekiwania.

Przyjazna nazwa

“Przyjazna nazwa” jest nazwą amplitunera wyświetlaną w sieci. Parametr Przyjazna nazwa można zmienić stosownie do własnych preferencji.

Diagnostyka

Służy do sprawdzania połączenia sieciowego.

AirPlay

Ustawienia dla technologii Apple AirPlay.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon HEOS Account LEGO

Konto HEOS

【Jeżeli użytkownik jest wylogowany z obszaru Konto HEOS】

Posiadam konto HEOS

Wybiera proces rejestracji.

Stwórz konto

Tworzy nowe Konto HEOS.

Przypomnij hasło

Jeżeli zapomniałeś hasła, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcją, jak je odzyskać.

【Jeżeli użytkownik jest zalogowany w obszarze Konto HEOS】

Zalogowany jako

Wyświetla Konto HEOS.

Zmiana lokalizacji

Wybiera lokalizację.

Zmiana hasła

Zmienia hasło do obszaru Konto HEOS.

Usuń konto

Usuwa Konto HEOS.

Wyloguj się

Wylogowuje z obszaru Konto HEOS.

Ustawiane pozycje

Pozycje

Opis

Strona

Icon General

Ogólne

Język

Zmienia język wyświetlania na ekranie telewizora.

ECO

Konfiguracja energooszczędnych funkcji trybu ECO i automatycznego czuwania.

Nadajnik Bluetooth

Ustawia konfigurację nadajnika Bluetooth.

Ustawienia ZONE2/
Ustawienia ZONE3

Ustala ustawienia dla odtwarzania dźwięku w ZONE2 i ZONE3.

Zmiana nazwy Zone

Zmiana wyświetlanej nazwy dla różnych stref zgodnie z potrzebami.

Nazwy szybk. wyboru

Zmiana wyświetlanej nazwy szybkiego wyboru na własną.

Wyjście wyzwalania 1/
Wyjście wyzwalania 2

Wybór warunków włączenia funkcji wyjścia wyzwalania.

Przedni wyświetlacz

Ustawienia związane z wyświetlaczem.

Oprogramowanie

Sprawdza najnowsze informacje o oprogramowaniu dotyczące aktualizacji i uaktualnień, aktualizuje oprogramowanie i ustawia wyświetlanie komunikatu powiadomienia.

Informacja

Wyświetla informacje o ustawieniach urządzenia, sygnałach wejściowych itp.

Dane użytkowania

Pozwala włączyć lub wyłączyć opcję przesyłania do firmy Denon anonimowych danych dotyczących użytkowania urządzenia.

Zapisz i załaduj

Zapisz i przywróć ustawienia urządzenia za pomocą pamięci USB.

Blokowanie ustawień

Chroni ustawienia przed przypadkową zmianą.

Reset

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych.

Icon SetupAssistant

Kreator ustawień

Rozpocznij Setup...

Wykonaj podstawowe czynności instalacyjne/podłączenia/ustawienia zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Strona 9 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”

Wybierz język

Konfiguracja poszczególnych pozycji ustawień zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie telewizora.

Ustawienia głośników

Kalibracja głośników

Ustawienia sieci

Połączenie dźwięku TV

Ustawianie wejścia

Aplikacje mobilne

Rysunek pilota

Ope Menu RC1240

powrót do góry