Zmiana nazwy źródła

Zmienia nazwę wyświetlaną źródła wejściowego.
Po zmianie nazwa jest wyświetlana na wyświetlaczu i ekranach menu tego urządzenia.

Jeśli nazwa urządzenia może być pobrana z podłączonego urządzenia HDMI, nazwa wyświetlana jest zmieniana automatycznie.
Użyj tej funkcji do zmiany nazw według potrzeb, gdy używane urządzenie różni się od źródła sygnału wejściowego w tym urządzeniu.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray /
Media Player / Game /
AUX / 8K / TV Audio /
CD / Phono / Tuner:

Zmienia nazwę wyświetlaną źródła wejściowego.

Domyślne:

Ustawienia “Zmiana nazwy źródła” powracają do standardowych wartości.

Można wprowadzić do 16 kanałów.

powrót do góry