Język

Ustawa język, w jakim będzie wyświetlane menu na ekranie odbiornika TV.

English/ Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski(Domyślne: English)

“Język” można również ustawić za pomocą poniższej procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawień ekran menu nie będzie wyświetlany. Podczas wykonywania ustawień należy patrzeć na ekran.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie STATUS oraz ZONE3 SOURCE w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się “ Flower Mark Video Format <PAL>”.

Dwukrotnie naciśnij shirosankaku-Reverse na urządzeniu głównym.

Na wyświetlaczu pojawi się “ Flower Mark GUI Language <ENGLISH>”.

Przyciskami White-Arrow-Left lub White-Arrow-Right na amplitunerze wybierz język.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk ENTER na amplitunerze.

powrót do góry