Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Wskaźnik MUTE na wyświetlaczu migota.

Silent pojawi się na ekranie telewizora.

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

Jeśli Silent wyświetla się na ekranie telewizora przez ponad 5 minut, gdy “Wygaszacz ekranu” jest ustawione na “Włącz”, symbol Silent przesuwa się losowo po ekranie telewizora. link (Funkcja ta będzie obsługiwana poprzez aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware).)

powrót do góry