Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3

Ope ZONE RC1240
Naciśnij Z2 lub Z3, aby wybrać tryb strefy.

Przycisk Z2 lub Z3 jest podświetlony.

Naciśnij przycisk POWER  Power Button , aby włączyć zasilanie strefy ZONE2 lub ZONE3.

Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik MULTI ZONE .

Zasilanie w ZONE2 lub ZONE3 może być włączone lub wyłączone przez naciśnięcie ZONE2 ON/OFF lub ZONE3 ON/OFF na urządzeniu głównym.

Naciśnij przycisk wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału do odtwarzania.

Sygnał audio wybranego źródła wyprowadzany jest do ZONE2 lub ZONE3.

Każde naciśnięcie przycisku ZONE2 SOURCE lub ZONE3 SOURCE powoduje zmianę źródła sygnału. Każde naciśnięcie przycisku ZONE2 SOURCE lub ZONE3 SOURCE powoduje zmianę źródła sygnału.

Ustawienie źródła wejściowego ZONE2 jako “Source” umożliwia odtwarzanie tej samej zawartości w MAIN ZONE oraz ZONE2, niezależnie od typu sygnału wejściowego.

Ustaw źródło wejściowe ZONE2 jako “Source”, naciskając przycisk ZONE2 SOURCE na urządzeniu głównym.

Jeśli źródło wejściowe MAIN ZONE zostanie zmienione, gdy ZONE2 zostanie wybrane jako “Source”, wówczas źródło wejściowe ZONE2 zostanie zmienione, aby odzwierciedlało źródło wejściowe MAIN ZONE.

Oprócz ZONE2 można odtwarzać tę samą zawartość MAIN ZONE, gdy źródło wejściowe ZONE3 jest ustawione jako “Source”.

Ustawianie poziomu głośności (ZONE2/ZONE3)

Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse .

Fabrycznie, parametr “Ograniczenie głośności” ustawiony jest na “70 (–10 dB)”. link

W celu ustawienia poziomu głośności obróć pokrętło MASTER VOLUME po naciśnięciu przycisku ZONE2 SOURCE lub ZONE3 SOURCE.

Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie) (ZONE2/ZONE3)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

powrót do góry