Anulowanie funkcji blokady panelu

Naciśnij przycisk Power Button , trzymając wciśnięte przyciski STATUS i INFO, gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania.
Użyj shirosankaku shirosankaku-Reverse , aby wybrać opcję “FP LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark Aktualnie ustawiony tryb.)

Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić ustawienia.

Funkcja blokady panelu zostanie anulowana.

Nawet pomimo włączenia funkcji blokady panelu, urządzenie można obsługiwać za pomocą pilota.

powrót do góry