De instellingen wijzigen

Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

De volgende instellingen van sanwacirnumw_1 tot sanwacirnumw_8 kunnen worden onthouden voor MAIN ZONE en de instellingen sanwacirnumw_1 en sanwacirnumw_2 kunnen worden onthouden voor ZONE2.

Houd QUICK SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of wordt afgespeeld met eender welke van de volgende bronnen, om de huidige radiozender vast te leggen.

Tuner / Internetradiozender

Druk op MAIN of ZONE2 om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Houd de gewenste QUICK SELECT ingedrukt tot “Quick Flower Mark Memory” of “Z2 Quick Flower Mark Memory” verschijnt op het display.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

Flower Mark wordt weergegeven bij het nummer voor de QUICK SELECT-toets die u hebt ingedrukt.

Veranderen van de Quick Select-naam

De Quick Select-naam van MAIN ZONE die wordt weergegeven op het TV-scherm of op het display van dit toestel, kan worden gewijzigd naar een andere naam.

Zie “Snelkeuze naam” voor het veranderen van de naam. koppeling

naar boven