Voorpaneel

Netspanningstoets ( Power Button )

Hiermee zet u de voeding aan/in stand-by. koppeling

De voedingsstatus wordt als volgt aangegeven.

Inschakelen: display opgelicht

Stand-by: display uit

Indicator beveiligingscircuit

Dit knippert wanneer het beveiligingscircuit heeft gewerkt. koppeling

Display

Dit toont verschillende types informatie. koppeling

CD-sleuf koppeling

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

CD-uitwerptoets ( Triangle-Underline )

Werpt de schijf uit.

Toets Afspelen/Pauze ( Triangle Right / Pause )

Speelt de track af / pauzeert de track.

Stop-toets ( Square Black )

Stopt de weergave.

Toets achteruit springen ( Skip-Left )

Keert terug naar het begin van het nummer dat momenteel wordt weergegeven.

Toets vooruit springen ( Skip-Right )

Speelt het volgende nummer af.

naar boven