De afspeellaag met topprioriteit instellen voor super-audio-CD’s

De laag die wordt afgespeeld met prioriteit wanneer de schijf wordt geladen, kan worden ingesteld.

Controleer of er geen schijf is geladen.

Als de laag wordt geschakeld terwijl de schijf is geladen, schakelt de afspeellaag voor die schijf, maar wordt de instelling van de afspeellaag met topprioriteit niet gewijzigd.

Druk op DISC LAYER en schakel naar de laag die u wilt instellen.

STEREO
(Standaard):

Speelt het 2-kanaals gebied van de Super Audio CD af.

MULTI:

Speelt het meerkanaals gebied van de Super Audio CD af.

De analoge uitgang van dit toestel voert een gedownmixt 2-kanaals signaal uit.

CD:

Speelt de CD-laag van de Super Audio CD af.

De laag voor de weergave kan ook worden geschakeld door op dit toestel op DISC LAYER te drukken.

Wanneer een schijf is geladen nadat de instelling is opgegeven, wordt de inhoud die is opgenomen op de ingestelde laag weergegeven.

Als een disc wordt geplaatst die niet beschikt over de laag ingesteld met de hoogste weergaveprioriteit, wordt automatisch de inhoud opgenomen op een andere laag weergegeven.

Deze instelling wordt opgeslagen in het geheugen en wordt niet gewist, zelfs wanneer de schijfhouder wordt geopend of gesloten of wanneer de voeding wordt uitgeschakeld. Herhaal de bovenstaande procedure om de instelling te wijzigen.

De prioriteitsweergavelaag kan niet worden ingesteld wanneer een schijf is geplaatst of wanneer “Open” wordt weergegeven.

Als het gebied en de laag niet zijn ingesteld voor een schijf, is de volgorde voor de prioriteitsweergave als volgt:

STEREO
MULTI
CD

naar boven