Bestanden afspelen

Laad een CD-R/-RW- of DVD-R/-RW/+R/+RW-schijf met muziekbestanden in de schijflade.koppeling

Druk op Triangle-Underline op het toestel om de schijflade te openen/sluiten.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left om de af te spelen map te selecteren en druk dan op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het af te spelen bestand te selecteren en druk dan op ENTER.

Afspelen begint.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Square Black

Stop

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

Rewind Forward

Snel vooruit- / Terugspoelen

White-Arrow-Left

Een laag hoger in het mapniveau

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Selecteer het item

ENTER

Het geselecteerde item invoeren / Weergave

MODE

Selecteer het weergavebereik

RANDOM

Willekeurige weergave

REPEAT

Herhaalde weergave

Schakelen tussen Herhalen van alle tracks en één track herhalen.

INFO

Schakel de weergave tussen de verstreken weergavetijd, de tekstinformatie die is opgeslagen in het bestand en de bestandsindeling.

Voor het afspelen van een ander bestand van een CD-R/-RW of DVD-R/-RW/+R/+RW, drukt u op White-Arrow-Left om de mapstructuur te tonen shirosankaku en vervolgens op shirosankaku-Reverse om het af te spelen bestand te selecteren en daarna drukt u op ENTER.

Het display schakelen

Druk op INFO tijdens weergave.

Schakel de weergave tussen de verstreken weergavetijd, de tekstinformatie die is opgeslagen in het bestand en de bestandsindeling.

Als een bestand geen tekstinformatie ondersteunt of als er geen trackinformatie wordt opgenomen, wordt de bestandsnaam weergegeven.

De volgende tekens kunnen worden getoond:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (spatie)

De map- en bestandsnummers worden automatisch ingesteld wanneer de schijf wordt geladen.

OPMERKING

Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

Afhankelijk van de software die wordt gebruikt voor het branden en andere omstandigheden, zullen sommige bestanden mogelijk niet correct worden afgespeeld of weergegeven.

Bestanden die kunnen worden afgespeeld

Zie “Afspeelbare bestanden”.koppeling

Het weergavebereik selecteren

Druk in de stopstand op MODE.

Het weergavebereik van een track kan worden ingesteld.

Folder mode:

Alle bestanden in de geselecteerde map worden afgespeeld.

All mode:

Alle bestanden op de schijf worden afgespeeld.

De maphiërarchie wordt niet weergegeven wanneer “All mode” is ingesteld als het weergavebereik.

naar boven