De status van de lichthelderheid aanpassen

Selecteer “Status-LED”.
Stel de helderheid hoger of lager in of stel de schuifregelaar in de positie OFF om het statuslampje volledig uit te schakelen.

naar boven