Odtwarzanie muzyki z wejścia AUX

Podłącz wyjście urządzenia audio dostarczonym przewodem stereofonicznym 3,5 mm do wejścia AUX głośnika.

Po podłączeniu stereofonicznego przewodu audio do gniazda AUX IN, źródło sygnału automatycznie przełącza się na Wejścia.

UWAGA

Po podłączeniu przewodu do gniazda AUX IN, wybierz opcję “Wejścia” na zakładce “Muzyka”.

Włącz odtwarzanie w urządzeniu audio.

Dźwięk z urządzenia audio można odtwarzać bezpośrednio przez wybrany głośnik lub skonwertować go na postać cyfrową i wysłać siecią do innych głośników.

UWAGA

Sygnały z wyjść analogowych z niektórych źródeł mogą być dość silne. Jeśli poziom wejściowy urządzenia źródłowego zostanie zwiększony, może dojść do przeciążenia wejść urządzenia HEOS.
Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, lecz może zniekształcać dźwięk. Początkowo należy ustawić głośność źródła na średnim – niskim poziomie, a następnie odpowiednio ją zwiększyć. Jeśli słychać zniekształcenia, należy zmniejszyć głośność urządzenia.

powrót do góry