Połączenie

Wybierz, czy podłączyć sieć domową do bezprzewodowej sieci LAN, czy przewodowej sieci LAN.
Podłączając się do sieci za pomocą przewodowego połączenia LAN, wybierz “Ethernet” po podłączeniu kabla LAN.
Podłączając się do sieci za pomocą bezprzewodowego połączenia LAN, wybierz “Wi-Fi” i skonfiguruj “Konfiguracja Wi-Fi”.link

Wi-Fi

Podłączając to urządzenie do sieci za pomocą przewodowego połączenia LAN, można wyłączyć funkcję Wi-Fi.

Włączony
(Domyślne):

Funkcja Wi-Fi jest używana.

Wyłączony:

Funkcja Wi-Fi jest wyłączona.

Połącz używając

Wybierz metodę podłączania do sieci domowej (LAN).

Ethernet:

Użyj kabla LAN do połączenia się z siecią.

Wi-Fi:

Użyj funkcji bezprzewodowej sieci LAN (Wi-Fi) do łączenia się z siecią.

Można to ustawić, gdy “Wi-Fi” jest ustawiony na “Włączony”.link

powrót do góry