Justere styrken på statuslyset

Velg “Statuslys”.
Juster lysstyrken opp eller ned, eller sett glidebryteren i AV-posisjonen for å deaktivere statuslyset helt.

tilbake til toppen