Elementy sterujące

Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności (+, –)

Służą do zwiększania lub zmniejszania głośności urządzenia HEOS.

Przycisk wyciszenia ( Mute )

Służy do wyciszenia lub włączenia dźwięku urządzenia HEOS.

Wyjście słuchawek (tylko model HEOS 7)

Zestaw wyłączy odtwarzanie muzyki przez wbudowane głośniki po podłączeniu słuchawek; odtwarzanie muzyki przez głośniki będzie wznowione po odłączeniu słuchawek link.

powrót do góry