Panel tylny

Wejście zasilania (DC IN)

Służy do podłączenia zewnętrznego zasilacza link.

Przycisk resetu (RESET)

Różne ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych link.

Wejście AUX (AUX IN)

Służy do podłączania urządzeń audio link.

Służy do łączenia głośnika z siecią bezprzewodową link.

Wejście USB (USB 5V/1A)

Służy do podłączania urządzeń pamięci masowej USB.

Wymagania dotyczące sieci (NETWORK)

Służy do podłączenia tego urządzenia do przewodowej sieci Ethernet link.

Przycisk połączenia (CONNECT)

Służy do konfigurowania sieci Wi-Fi link.

Dioda LED stanu połączenia

Wskazuje stan tego urządzenia link, link.

Gwintowany otwór montażowy

Używany do montowania tej jednostki na ścianie lub suficie.

Otwór na linkę zabezpieczającą

Używany w celu zabezpieczenia przed upadkiem.

powrót do góry