Av

För att helt stänga av strömmen till enheten måste du ta bort kopplingen till huvudströmmen från vägguttaget.

Tillbaka upp