Sonetilkobling

Om ønskelig kan du spille av fra den samme kilden i alle fire HEOS Drive-sonene. Du kan også spille av fra ulike kilder i ulike soner.
Tilkobling og funksjoner på sidene 14 til 18 er ZONE1. ZONE2, ZONE3 og ZONE4 er de samme som ZONE1.

tilbake til toppen