Podłączanie stref

W razie potrzeby istnieje możliwość jednoczesnego odtwarzania tego samego źródła we wszystkich czterech strefach HEOS Drive. Można także odtwarzać różne źródła w różnych strefach.
Podłączenie i funkcja opisane na stronach od 14 do 18 dotyczą strefy ZONE1. Strefy ZONE2, ZONE3 i ZONE4 są takie same, jak strefa ZONE1.

powrót do góry