Dodawanie usługi muzycznej

Po skonfigurowaniu konta HEOS można dodać obsługiwane usługi muzyczne do systemu HEOS, dotykając logo usługi muzycznej w zakładce “Muzyka”.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu dodania nazwy użytkownika i hasła do wybranej usługi muzycznej. Dane dotyczące konta wystarczy podać jeden raz, gdyż zostaną one zapamiętane w usłudze HEOS. Nie trzeba będzie ich podawać przy każdym odtwarzaniu muzyki za pośrednictwem usługi muzycznej.

Dodatkowe usługi muzyczne mogą być dostępne w menu Ustawienia - Serwisy muzyczne.

powrót do góry