Kamers groeperen

Tik op het tabblad “Ruimtes”.
Houd uw vinger op een kamer die geen muziek afspeelt.
Sleep dit naar de kamer die muziek afspeelt (aangeduid met een rode omtreklijn) en til uw vinger op.

De twee kamers worden samen gegroepeerd in één apparaatgroep en beide kamers zullen dezelfde muziek perfect synchroon afspelen.

Groeperen kan niet worden gebruikt wanneer dit toestel tv-audio of audio van een externe ingang afspeelt. Schakel “tv-geluid groeperen” in om te groeperen.koppeling

naar boven