Naar Audiogeleiding schakelen

U krijgt een melding via de audiogeleiding of een meldingstoon wanneer een bewerking is voltooid.

U kunt de audiogeleiding in uw gewenste taal zetten of alleen een meldingstoon gebruiken als geleiding.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en u geen gesprek voert, houdt u de gesprekstoets en volumetoets “+” gedurende ongeveer 1 seconde gelijktijdig ingedrukt.

Wanneer de toetsen worden ingedrukt, schakelen de opties in de onderstaande volgorde tussen de talen voor audiogeleiding of alleen meldingstonen.

Engels / Japans / Duits / Frans / Italiaans / Spaans / Chinees / Waarschuwingstonen (Standaard: Engels)

Ope Change Language GC30
Laat de toetsen los wanneer de opties naar de gewenste instelling zijn geschakeld.

Hierdoor wordt de audiogeleiding ingesteld.

Het volume van audiogeleiding instellen

Het volume van audiogeleiding kan op 3 niveaus worden ingesteld.

Houd de volumetoetsen “+” en “-” tegelijk ongeveer 5 seconde ingedrukt.

U hoort een meldingstoon en het volume van audiogeleiding verandert in de onderstaande volgorde. Herhaal stap 1 totdat het gewenste volume is geselecteerd.

Medium / Hoog / Laag (Standaard: Medium)

Ope Voice volume GC30

naar boven