Automatische stand-byfunctie

Om de batterij te sparen, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld nadat er ten minste 10 minuten geen bedieningen zijn uitgevoerd of de hoofdtelefoon stilligt*. De standaardinstelling voor de automatische stand-byfunctie is “aan”.

De hoofdtelefoon ligt stil wanneer deze op een oppervlak zoals een bureau is gelegd en volledig bewegingsloos is.

De automatische stand-byfunctie in- of uitschakelen

Houd de volumetoets “-” en de gesprekstoets tegelijk ongeveer 1 seconde of langer ingedrukt.

U hoort een waarschuwingstoon en de automatische stand-by wordt in- of uitgeschakeld.

Ope Auto Power Off GC30

naar boven