Laden / batterijstatus

Sluit de hoofdtelefoon aan op een computer of de USB-netadapter (apart verkrijgbaar) met de meegeleverde USB-kabel om de batterij te laden.

Conne Battery Charge GC30

De oplaadstatus kan worden gecontroleerd via de oplaad-LED op de hoofdtelefoon.

Oplaadstatus

Kleur van de oplaad-LED

Opladen

Rood

Charging status LED Red AHC820W

Volledig geladen

Groen

Charging status LED Green GC30W

Als u na aankoop de hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt of als de resterende capaciteit van de oplaadbare batterij laag is, laad dan de batterij op.

U kunt de hoofdtelefoon met de bijgeleverde audiokabel op een apparaat aansluiten om te genieten van muziek, zelfs als de batterij leeg is. koppeling

De hoofdtelefoon kan gedurende ongeveer 20 uur worden gebruikt voor muziekweergave wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Het duurt ongeveer 2 uur om de oplaadbare batterij volledig op te laden als de batterij leeg is.

U kunt muziek beluisteren vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat of een telefoongesprek voeren, zelfs tijdens het opladen. In dit geval kan er ruis optreden in de audio van de hoofdtelefoon, afhankelijk van het type computer dat wordt gebruikt.

Wanneer de USB-kabel op dit apparaat is aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding van de hoofdtelefoon verbroken en gaat de hoofdtelefoon over op de oplaadmodus. Activeer de Bluetooth-verbinding weer om opnieuw via Bluetooth af te spelen. koppeling

De bruikbare tijd van de hoofdtelefoon verschilt afhankelijk van de temperatuur van de omgeving waarin deze wordt gebruikt en de gebruiksmethode.

OPMERKING

Wanneer u de USB-kabel aansluit op de USB-poort, moet u ervoor zorgen dat de kabelaansluiting in het stopcontact past. Als u de aansluiting in het stopcontact forceert, kan dit schade veroorzaken.

Het vermogen van de oplaaduitgang moet DC 5 V en 2,4 A zijn of lager.

Het resterende batterijvermogen controleren

De resterende capaciteit van de oplaadbare batterij kan gecontroleerd worden aan de hand van het aantal waarschuwingstonen of de audiogeleiding. U kunt dit bovendien ook controleren aan de hand van het aantal keren dat de oplaad-LED knippert. Houd de PLAY / PAUSE -toets ongeveer 2 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk vervolgens twee keer op de gesprekstoets terwijl u niet bezig bent met een gesprek.

Ope Check Battery GC30

Aantal waarschuwingstonen

Aantal keren dat de oplaad-LED knippert

Resterende tijd van de oplaadbare batterij

Vier keer

Vier keer

Ca. 20 uur

Drie keer

Drie keer

Ca. 10 uur

Twee keer

Twee keer

Ca. 5 uur

Eén keer

Eén keer

Minder dan 1 uur

Wanneer er nog weinig resterend batterijvermogen is, knippert de oplaad-LED met intervallen van ongeveer drie seconden en hoort u een meldingstoon.

U kunt het resterende batterijvermogen ook op een iPhone controleren. (*)

Het resterende batterijvermogen kan op een iPhone als een percentage (%) worden weergegeven (dit is echter een schatting).

naar boven