Automatische surroundweergave

Deze modus detecteert het type digitaal ingangssignaal en selecteert automatisch de overeenkomende modus in de weergave.
Voer stereo weergave uit wanneer het ingangssignaal PCM is. Wanneer het ingangssignaal Dolby Digital of DTS is, wordt de muziek afgespeeld volgens het respectieve kanaalnummer.

Druk op PURE om “Auto” te selecteren.

De automatische surroundweergave begint.

naar boven