Audyssey®

Stel Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume®, en Audyssey LFC™ in. Deze kunnen worden geselecteerd nadat Audyssey® setup is uitgevoerd.

Zie Uitleg termenkoppeling voor bijkomende informatie over Audyssey-technologie.

De instellingen “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Aanpassen ref. niveau”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC™” en “Reduceringsniveau” worden opgeslagen voor elke ingangsbron.

Wanneer de geluidsmodus in de modus “Direct” of “Pure Direct” is, kunnen de instellingen voor “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” en “Audyssey LFC™” niet worden geconfigureerd.

Wanneer de geluidsmodus in “DTS Virtual:X” staat of de naam van de geluidsmodus “+Virtual:X” bevat, kunt u geen “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” en “Audyssey LFC™”-instellingen configureren.

Dit item kan niet worden geselecteerd wanneer een DTS:X-formaat met een bemonsteringsfrequentie van meer dan 48 kHz wordt ingevoerd.

U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op “7.1CH IN”.

MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 compenseert voor zowel de tijd- als frequentiekenmerken van de luisterruimte gebaseerd op de meetresultaten van Audyssey® setup. Er wordt een van de drie compensatiecurves gekozen. De “Reference” instelling wordt aanbevolen.

Reference
(Standaard):

Selecteert de standaard gekalibreerde instelling met een lichte roll-off bij hoge frequenties die is geoptimaliseerd voor films.

L/R Bypass:

Selecteert de referentie-instelling, maar schakelt MultEQ® XT32 voor de linker- en rechtervoorluidsprekers uit.

Flat:

Selecteert de gekalibreerde instelling die is geoptimaliseerd voor kleiner kamers waar uw luisterpositie dichter bij de luidsprekers is.

Uit:

Gebruik “MultEQ® XT32” niet.

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, wordt “MultEQ® XT32” automatische ingesteld op “Uit”.

Dynamic EQ

Lost het probleem op van verslechterde geluidskwaliteit als het volume wordt verminderd door rekening te houden met de menselijke waarneming en de akoestiek van de kamer.

Werkt met MultEQ® XT32.

Aan
(Standaard) :

“Dynamic EQ” gebruiken.

Uit:

Gebruik “Dynamic EQ” niet.

Indien de “Dynamic EQ” instelling op “Aan” is gesteld, kunt u “Klank” niet uitvoeren. koppeling

Dit item kan niet worden ingesteld wanneer “MultEQ® XT32” in het menu is ingesteld op “Uit”.

Aanpassen ref. niveau

Audyssey Dynamic EQ® wordt gezet op het niveau van het standaard filmmengsel. Het voert aanpassingen uit voor het behoud van de referentiereactie en verspreiding van surround wanneer het geluidsniveau naar beneden gaat van 0 dB. Het niveau voor filmreferentie wordt niet altijd gebruikt in muziek of andere niet-film inhoud. De offset van het Dynamic EQ referentieniveau levert drie offsets van de filmniveaureferentie (5 dB, 10 dB, en 15 dB) waaruit geselecteerd kan worden als het mix-niveau van de inhoud zich niet binnen de standaard bevindt. De aanbevolen instelniveaus voor de inhoud worden hieronder weergegeven.

0 dB (Filmref.)
(Standaard):

Geoptimaliseerd voor inhoud, zoals films.

5 dB :

Selecteer deze instelling voor inhoud met een zeer ruim dynamisch bereik, zoals klassieke muziek.

10dB :

Selecteer deze instelling voor jazz of andere muziek met een ruimer dynamisch bereik. Deze instelling dient ook te worden geselecteerd voor tv-inhoud omdat dat meestal gemengd is op 10 dB onder filmreferentie.

15dB :

Selecteer deze instelling voor pop-/rockmuziek of ander programmamateriaal dat gemend is op zeer hoge luisterniveaus en een gecomprimeerd dynamisch bereik heeft.

De instelling is ingeschakeld als “Dynamic EQ” staat op “Aan”. koppeling

Dynamic Volume

Lost het probleem op van grote variaties in volumeniveau tussen TV, films en andere content (tussen rustige passages en luide passages, enz.) door automatisch bij te stellen naar de voorkeursvolume-instelling van de gebruiker.

Werkt met MultEQ® XT32.

Heavy:

Meeste aanpassing naar zachtste en hardste geluiden.

Medium:

Middelmatige aanpassing naar zachtste en hardste geluiden.

Light:

Minste aanpassing naar hardste en zachtste geluiden.

Uit
(Standaard) :

Gebruik “Dynamic Volume” niet.

Als “Dynamic Volume” is ingesteld op “Ja” in “Audyssey® Setup”, wordt de instelling automatisch gewijzigd naar “Medium”. koppeling

Dit item kan niet worden ingesteld wanneer “MultEQ® XT32” in het menu is ingesteld op “Uit”.

Audyssey LFC™

Past de laagfrequentieband aan om te verhinderen dat lage tonen en trillingen worden overgedragen naar aangrenzende kamers.

Werkt met MultEQ® XT32.

Aan:

“Audyssey LFC™” gebruiken.

Uit
(Standaard) :

“Audyssey LFC™” niet gebruiken.

Dit item kan niet worden ingesteld wanneer “MultEQ® XT32” in het menu is ingesteld op “Uit”.

Reduceringsniveau

Past de hoeveelheid lage frequentiebeheersing aan. Gebruik hogere instellingen als uw buren dichtbij wonen.

1 – 7 (Standaard : 4)

Dit kan worden ingesteld wanneer “Audyssey LFC™” in het menu is ingesteld op “Aan”.

naar boven