Bass Sync

Voor inhoud die is opgenomen in meerkanaals, zoals Blu-ray-schijven, kan de opgenomen lage frequentie-effecten (LFE) niet synchroon zijn of vertraagd zijn. Deze functie corrigeert een dergelijke vertraging van de laagfrequentie-effecten (LFE).

0 ms – 16 ms (Standaard: 0 ms)

De reden van de vertraging van de laagfrequentie-effecten (LFE) verschilt afhankelijk van de schijf. Stel dit in op de gewenste waarde.

Bewaar “Bass Sync” voor iedere invoerbron.

Dit kan worden ingesteld wanneer het LFE-signaal is opgenomen in het ingangssignaal.

U kunt dit niet instellen wanneer de Ingangsmodus is ingesteld op “7.1CH IN”.

naar boven