Afspelen in ZONE2/ZONE3

Ope ZONE RC1221
Druk op ZONE SELECT om de zonemodus te schakelen.

De Z2-waku of Z3-waku -indicator licht op.

Druk op POWER  Power Button om de ZONE2- of ZONE3-voeding in te schakelen.

De MULTI ZONE indicator op de display licht op.

U kunt de stroom voor ZONE2 of ZONE3 aan- of uitzetten door op ZONE2 ON/OFF of ZONE3 ON/OFF te drukken op het hoofdtoestel.

Druk op de ingangsbronkeuzetoets om de af te spelen bron te selecteren.

Het audiosignaal van de geselecteerde bron wordt uitgevoerd naar ZONE2 of ZONE3.

Voor het uitvoeren van een bediening met het hoofdtoestel, moet u herhaaldelijk op ZONE2 SOURCE of ZONE3 SOURCE drukken. Telkens wanneer u op ZONE2 SOURCE of ZONE3 SOURCE drukt, verandert de ingangsbron.

Het volume instellen (ZONE2/ZONE3)

Gebruik VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse om het volume in te stellen.

Bij aankoop is “Volumelimiet” ingesteld op “70 (–10 dB)”. koppeling

Draai aan MASTER VOLUME na op ZONE2 SOURCE of ZONE3 SOURCE te hebben gedrukt op het hoofdtoestel om het volume te regelen.

Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen) (ZONE2/ZONE3)

Druk op MUTE  Silent .

Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is ingesteld op “Dempingsniveau” in het menu. koppeling

Druk nogmaals op MUTE  Silent om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

naar boven