ZONE2 setup / ZONE3 setup

Geef de instellingen op voor het afspelen van audio met ZONE2 en ZONE3.

Waarden die zijn ingesteld voor “Volumelimiet” en “Volume bij aanzetten” worden weergegeven volgens de instelling die is opgegeven voor het volume “Schaal”. koppeling

Lage tonen

Stelt de lage tonen in.

–10 dB – +10 dB (Standaard: 0 dB)

Hoge tonen

Stelt de hoge tonen in.

–10 dB – +10 dB (Standaard: 0 dB)

Hoogpasfilter

Kies instell. voor afkappen laag bereik voor minder vervorming van lage tonen.

Aan:

Het lagetonenbereik wordt verzwakt.

Uit
(Standaard):

Het lagetonenbereik wordt niet verzwakt.

kanaalniveau L

Stel het uitgangsniveau van het linkerkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

kanaalniveau R

Stel het uitgangsniveau van het rechterkanaal in.

-12 dB – +12 dB (Standaard : 0 dB)

Kanaal

Stel in of moet worden afgespeeld in stereo of mono.

Stereo
(Standaard):

Stereo weergave.

Mono:

Mono weergave.

HDMI-audio(alleen ZONE2)

Selecteert het audiosignaalformaat voor het afspelen van een HDMI-bron in ZONE2.

Via
(Standaard):

Het HDMI-audiosignaal wordt door dit toestel gevoerd naar het apparaat in ZONE2.

PCM:

De HDMI-audiosignaalingang naar dit toestel is geconverteerd naar een PCM-signaal dat kan worden uitgevoerd vanaf de ZONE2 PRE OUT-aansluitingen of de luidsprekeraansluitingen.

Volumeniveau

Stel het volume-uitgangsniveau in.

Variabel
(Standaard):

Volume kan worden geregeld.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Volume is vast ingesteld op het gewenste niveau. Het volume kan niet worden geregeld met de afstandsbediening.

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“ –79.5 dB – 18.0 dB” is. koppeling

Volumelimiet

Kies een instelling voor het maximumvolume.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Standaard : 70 (-10 dB))

Uit:

Stel geen maximumvolume in.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“ –79.5 dB – 18.0 dB” is. koppeling

Volume bij aanzetten

Definieer de volume-instelling die actief is wanneer de netspanning wordt ingeschakeld.

Laatste
(Standaard):

Gebruik de opgeslagen instelling van de laatste sessie.

Mute:

Altijd dempen als het toestel wordt aangezet.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Het volume wordt aangepast aan het ingestelde niveau.

Dit kan worden ingesteld wanneer “Volumeniveau” is ingesteld op “Variabel”. koppeling

De dB-waarde wordt weergegeven wanneer de instelling “Schaal”“ –79.5 dB – 18.0 dB” is. koppeling

Dempingsniveau

Stel de verzwakking in wanneer demping is ingeschakeld.

Volledig
(Standaard):

Het geluid wordt volledig uitgeschakeld.

-40 dB:

Het geluid wordt verzwakt met 40 dB.

-20 dB:

Het geluid wordt verzwakt met 20 dB.

naar boven