Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Een Bluetooth-apparaat koppelen met dit toestel.

Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiel apparaat.
Houd Bluetooth ten minste 3 seconden lang ingedrukt op de afstandsbediening.

Dit toestel gaat naar de koppelmodus.

Selecteer dit toestel wanneer de naam ervan verschijnt in de lijst van apparaten die wordt weergegeven op het scherm op het Bluetooth-apparaat.

Dit toestel kan worden gekoppeld met maximaal 8 Bluetooth-apparaten. Wanneer een 9de Bluetooth-apparaat is gekoppeld, wordt dit geregistreerd in plaats van het oudste geregistreerde apparaat.

U kunt de koppelmodus ook activeren door op de OPTION-knop te drukken als het weergavescherm Bluetooth wordt getoond. Kies vervolgens voor “Koppelingsmodus” in het optiemenu op het scherm.

OPMERKING

Om het Bluetooth-apparaat te bedienen met de afstandsbediening van dit toestel, moet het Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunen.

Er is geen garantie dat de afstandsbediening van dit toestel zal werken met alle Bluetooth-apparaten.

Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, voert dit toestel audio uit die gekoppeld is aan de volume-instelling op het Bluetooth-apparaat.

Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

naar boven