Opnieuw verbinden met dit toestel vanaf een Bluetooth-apparaat

Nadat het koppelen is voltooid, kan het Bluetooth-apparaat worden verbonden zonder dat u enige bewerkingen hoeft uit te voeren op dit toestel.

Deze bewerking moet ook worden uitgevoerd wanneer u het Bluetooth-apparaat schakelt voor weergave.

Als er momenteel een Bluetooth-apparaat verbonden is, deactiveert u de Bluetooth-instelling van dat apparaat om het los te koppelen.
Activeer de Bluetooth-instelling van het aan te sluiten Bluetooth-apparaat.
Selecteer dit toestel vanaf de lijst met Bluetooth-apparaten op uw Bluetooth-apparaat.
Speel muziek af met elke app op uw Bluetooth-apparaat.

Het scherm schakelt automatisch naar het weergavescherm “Bluetooth” zodra een Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld terwijl het toestel onder spanning staat.

Wanneer de instelling voor “Netwerkbediening” van dit toestel is ingesteld op “Altijd aan” en een Bluetooth-apparaat wordt aangesloten terwijl het toestel in stand-by staat, wordt de voeding van het toestel automatisch ingeschakeld. koppeling

naar boven