Weergave

Er verschijnt niets op het display van dit toestel

De display is uit.

Stel “Dimmer” op het menu op iets anders in dan “Uit”. koppeling

naar boven