Weergave

Informatie

Toon netwerkinformatie.

Schermnaam / Aansluiten / SSID / DHCP / IP-adres /
MAC-adres (Ethernet) / MAC-adres (Wi-Fi) /
Wi-Fi signaalsterkte

naar boven