Przypisanie wzmacn.

Wybierz metodę użycia wzmacniacza mocy dopasowaną do posiadanych głośników.

Tryb przypisania

Wybierz metodę używania wzmacniacza mocy.

Należy skonfigurować szczegółowe ustawienia dla konfiguracji głośników w zależności od wybranego trybu. Wybierz konfigurację Tryb przypisania odpowiadającą szczegółowym ustawieniom.

13.1 kan.:

Ustawienia użytkowania 11-kanałowego wzmacniacza mocy w tym urządzeniu oraz zewnętrznego wzmacniacza mocy podłączonego do złącza PRE OUT, aby odtwarzać do 13.1-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 11.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

11.1 kan.
(Domyślne):

Ustawienia przypisane do wszystkich wzmacniaczy mocy w tym urządzeniu w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) dla odtwarzania 11.1-kanałowego.

9.1 kan. + ZONE2:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 dla 2-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

9.1 kan. + ZONE3:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE3 dla 2-kanałów

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

7.1 kan. + ZONE2/3:

To ustawienie przypisuje wzmacniacz mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 i ZONE3, każdy do dwóch innych kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 7.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

9.1k. + ZONE2/3-MONO:

To ustawienie przypisuje wzmacniacz mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 i ZONE3, każdy do innego kanału.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

9.1 kan. (Bi-Amp):

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników przednich do 2-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

7.1k. (Bi-Amp) + ZONE2:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników przednich do 2-kanałów.

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 dla 2-kanałów.

5.1 kan. Pełny Bi-Amp:

Ustawienie przypisujące wzmacniacze mocy tego urządzenia do głośników frontowego, środkowego i surround do 10 kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 5.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

9.1 kan. + Frontowe B:

To ustawienie przypisuje wszystkie wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia drugiego zestawu głośników przednich.

Można przełączać między żądanymi kombinacjami głośników przednich A i głośników przednich B.

Przełącz głośnik przedni, używając ustawienia “Głośnik główny”. link

Przedwzmacniacz:

Wszystkie głośniki podłączone są za pomocą zewnętrznego wzmacniacza, a urządzenie używane jest jako przedwzmacniacz.

Głośniki dla ZONE2 / Głośniki dla ZONE3 / Głośniki dla ZONE2/3 / Głośniki dla Bi-Amp / Głośniki dla 2 kan. / Głośniki frontowe B

Kiedy opcja “Tryb przypisania” ma wartość “9.1 kan. + ZONE2”, “9.1 kan. + ZONE3”, “9.1k. + ZONE2/3-MONO”, “7.1 kan. + ZONE2/3”, “9.1 kan. (Bi-Amp)” lub “9.1 kan. + Frontowe B” w menu, wybierz zacisk głośnikowy, z którego będą odtwarzane kanały, do których jest przypisany wewnętrzny wzmacniacz. link

HEIGHT 1:

Przypisane kanały są odtwarzane z zacisków głośnikowych HEIGHT1. Nie można używać kanałów górnych, sufitowych ani Dolby Atmos Enabled.

HEIGHT 2:

Przypisane kanały są odtwarzane z zacisków głośnikowych HEIGHT2. Można używać maksymalnie jednego zestawu kanałów górnych, sufitowych i Dolby Atmos Enabled.

HEIGHT3/FRONT WIDE
(Domyślne):

Przypisane kanały są odtwarzane z zacisków głośnikowych HEIGHT3/FRONT WIDE.

Można użyć dwóch zestawów głośników górnych, sufitowych i dolby.
Nie można używać przednich szerokich głośników.

Podłogowe

Wybierz lokalizację głośników podłogowych.

5kan + ST + PR:

Ten układ łączy głośnik tylny surround lub przedni szeroki z podstawowym układem 5-kanałowym.

5kan. + ST
(Domyślne):

Ten układ łączy głośnik tylny surround z podstawowym układem 5-kanałowym.

5kan. + PR:

Ten układ łączy głośnik przedni szeroki z podstawowym układem 5-kanałowym.

5kan.:

To podstawowy układ 5-kanałowy, który wykorzystuje głośniki przednie, głośniki środkowe i głośniki surround.

Wysokość

Górne głoś.

Wybierz liczbę głośników górnych i głośników sufitowych, używanych w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Brak:

Nie używa głośników górnych ani sufitowych.

2kan.:

Używa zestawu (dwóch) głośników górnych lub głośników sufitowych.

4kan.
(Domyślne):

Używa dwóch zestawów (czterech) głośników górnych lub głośników sufitowych.

5kan.:

Używa pięciu głośników wysokich lub sufitowych.

6kan.:

Używa sześciu głośników wysokich lub sufitowych.

Wybrać ustawienie “5kan.” lub wyższe w przypadku używania głośników ściennych Surround lub centralnych wysokich.

głośniki Dolby

Wybierz liczbę głośników Dolby Atmos Enabled, używanych w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Brak
(Domyślne):

Nie używa głośników Dolby Atmos Enabled.

2kan.:

Używa zestawu (dwóch) głośników Dolby Atmos Enabled.

4kan.:

Używa dwóch zestawów (czterech) głośników Dolby Atmos Enabled.

6kan.:

Korzysta z trzech z (sześciu) głośników Dolby Atmos Enabled.

układ

Ustaw układ głośników podczas instalowania 1 zestawu (2-kanałowy) głośników wysokich, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.

Dostępne układy różnią się w zależności od kombinacji “Tryb przypisania” oraz “Podłogowe” w menu. (Tryb przypisanialink, Podłogowelink)

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

układ

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

Brak

Brak

-

-

-

-

2kan.

Brak

Przednie górne

Przednie górne

-

-

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

-

-

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

-

-

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

-

-

Tylne ścienne

Tylne ścienne

-

-

Brak

2kan.

Przednie Dolby

Przednie Dolby

-

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

-

Tylne Dolby Flower Mark

Tylne Dolby

-

-

Takie ustawienie można wybrać w przypadku używania głośników tylnych Surround. Ustaw “Podłogowe” w menu na “5kan. + ST” lub “5kan + ST + PR”. link

układ przedni / układ środk. / układ tylny

Ustaw układ głośników podczas instalowania co najmniej 2 zestawów (4-kanałowych) głośników wysokich, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.

Dostępne układy różnią się w zależności od kombinacji “Tryb przypisania” oraz “Podłogowe” w menu. (Tryb przypisanialink, Podłogowelink)

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

UWAGA

układ przedni

układ środk.

układ tylny

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

2kan.

2kan.

 

Przednie Dolby

-

Sufitowe tylne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

-

Przednie Dolby

-

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Tylne ścienne

-

Przednie górne

-

Surround Dolby

Przednie górne

Surround Dolby

-

Przednie górne

-

Tylne Dolby Flower Mark 1

Przednie górne

Tylne Dolby

-

Sufitowe przednie

-

Surround Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

-

Sufitowe przednie

-

Tylne Dolby Flower Mark 1

Sufitowe przednie

Tylne Dolby

-

4kan.

Brak

 

Przednie górne

-

Sufitowe środkowe

Przednie górne

Sufitowe środkowe

-

Przednie górne

-

Sufitowe tylne

Przednie górne

Sufitowe tylne

-

Przednie górne

-

Tylne ścienne Flower Mark 2

Przednie górne

Tylne ścienne

-

Przednie górne

-

Surr. ścienne

Przednie górne

Surr. ścienne

-

Sufitowe przednie

-

Sufitowe tylne

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

-

Sufitowe przednie

-

Tylne ścienne

Sufitowe przednie

Tylne ścienne

-

Sufitowe środkowe

-

Tylne ścienne

Sufitowe środkowe

Tylne ścienne

-

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

UWAGA

układ przedni

układ środk.

układ tylny

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

Brak

4kan.

 

Przednie Dolby

-

Surround Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

-

Przednie Dolby

-

Tylne Dolby Flower Mark 1

Przednie Dolby

Tylne Dolby

-

5kan.

Brak

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Przednie górne

Sufit Surr.

Tylne ścienne Flower Mark 2

Przednie górne

Tylne ścienne

L: Sufit Surr.

Przednie górne

Surr. ścienne i Sufit Surr.

Brak

Przednie górne

Surr. ścienne

L: Sufit Surr.

Przód górne i Cent. ścien.

Brak

Tylne ścienne Flower Mark 2

Przednie górne

Tylne ścienne

R: Cent. ścienny

Przód górne i Cent. ścien.

Surr. ścienne

Brak

Przednie górne

Surr. ścienne

R: Cent. ścienny

6kan.

Brak

Flower Mark 3 Flower Mark 4 Flower Mark 6

Przednie górne

Surr. ścienne

Tylne ścienne

Przednie górne

Tylne ścienne

Surr. ścienne

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Przód górne i Cent. ścien.

Sufit Surr.

Tylne ścienne Flower Mark 2

Przednie górne

Tylne ścienne

L: Sufit Surr.
R: Cent. ścienny

Przód górne i Cent. ścien.

Surr. ścienne i Sufit Surr.

Brak

Przednie górne

Surr. ścienne

L: Sufit Surr.
R: Cent. ścienny

Flower Mark 5 Flower Mark 6

Przednie górne

Sufitowe środkowe

Tylne ścienne

Przednie górne

Tylne ścienne

Sufitowe środkowe

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufitowe środkowe

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

UWAGA

układ przedni

układ środk.

układ tylny

HEIGHT 1

HEIGHT 2

HEIGHT 3/FRONT WIDE

4kan.

2kan.

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Przednie górne

Surround Dolby

Tylne ścienne

Przednie górne

Tylne ścienne

Surround Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Sufitowe tylne

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Surround Dolby

2kan.

4kan.

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Przednie górne

Surround Dolby

Tylne Dolby Flower Mark 1

Przednie górne

Tylne Dolby

Surround Dolby

Przednie Dolby

Sufitowe środkowe

Tylne Dolby Flower Mark 1

Przednie Dolby

Tylne Dolby

Sufitowe środkowe

Przednie Dolby

Surround Dolby

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Tylne ścienne

Surround Dolby

Brak

6kan.

Flower Mark 3 Flower Mark 6

Przednie Dolby

Surround Dolby

Tylne Dolby Flower Mark 1

Przednie Dolby

Tylne Dolby

Surround Dolby

Takie ustawienie można wybrać w przypadku używania głośników tylnych Surround.

Aby wykorzystać pełne możliwości trybu Auro-3D, zalecane są głośniki Surround ścienne, choć głośniki Surround ścienne można zastąpić głośnikami Tylnymi ściennymi w ustawieniach głośników Dolby Atmos.

Ustawienie to można wybrać, gdy “Tryb przypisania” w menu jest ustawione na “13.1 kan.” lub “11.1 kan.”. link

Użyj 2 zestawów głośników wysokich w odpowiednich trybach dźwiękowych do odtwarzania Dolby Atmos, DTS:X lub Auro-3D.
Użyj głośników przednich wysokich i tylnych wysokich do odtwarzania Dolby Atmos lub DTS:X.
Użyj głośników przednich wysokich i wysokich Surround do odtwarzania Auro-3D.

Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” w menu jest ustawione na “13.1 kan.” lub “11.1 kan.”, a “Podłogowe” jest ustawione na “5kan.” lub “5kan. + ST”. link

Połączenia tego nie można wybrać w przypadku używania przednich głośników szerokich.

Przedwzm.

Kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “13.1 kan.”, wybiera złącze PRE OUT zewnętrznego wzmacniacza używanego w pomieszczeniu głównym MAIN ZONE.

Dostępne złącza PRE OUT różnią się w zależności od kombinacji ustawień – “Podłogowe” i “Wysokość” - “układ” skonfigurowanych w menu.

Kiedy “Podłogowe” jest ustawione na “5kan. + ST” a głośnik Wysokość i głośnik Dolby są ustawione na “5” lub więcej

HEIGHT 3 Flower Mark
(Domyślne):

Wyjścia Wysokość3 lewego i prawego przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Frontowe:

Wyjścia Przód lewego i prawego przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Wyświetlana jest nazwa głośnika, która jest ustawiona dla gniazd głośnika HEIGHT 3/FRONT WIDE za pomocą kombinacji ustawień “Wysokość” - “układ przedni”, “układ środk.” i “układ tylny” w menu.

Kiedy “Podłogowe” jest ustawione na “5kan + ST + PR” a głośnik Wysokośći głośnik Dolby są ustawione na “4”

Przed. rozszerz.
(Domyślne):

Wyjścia Przód Szerokość lewego i prawego przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Frontowe:

Wyjścia Przód lewego i prawego przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Zobacz konf. Terminali

To pokazuje w jaki sposób podłączyć gniazda głośnikowe i złącza PRE OUT do ustawienia “Przypisanie wzmacn.” na ekranie menu.

powrót do góry