Konfig. głośników

Wybierz, czy podłączone są głośniki, zdolność odtwarzania bardzo niskich częstotliwości i wielkość głośników.

Gdy głośniki, określone jako Height1 w “Przypisanie wzmacn.” są ustawione w “Brak”, “Brak” jest automatycznie ustawiane dla Height2, Height3.

Gdy głośniki, określone jako Height2 w “Przypisanie wzmacn.” są ustawione w “Brak”, “Brak” jest automatycznie ustawiane dla Height3.

Frontowe

Ustawienie rozmiaru głośników głównych.

Duże
(Domyślne):

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe:

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Jeśli parametr “Subwoofer” ustawiony jest na “Nie”, to parametr “Frontowe” automatycznie ustawia się na “Duże”.

Gdy “Frontowe” jest ustawione na “Małe”, nie można ustawić głośników inaczej niż “Frontowe” do “Duże”.

Centralny

Wybór rozmiaru i zastosowania głośnika centralnego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośnik centralny nie jest podłączony.

Subwoofer

Określenie obecności subwoofer.

2 głośniki:

Użyj dwóch subwooferów.

1 głośnik
(Domyślne):

Użyj tylko jednego subwoofera.

Brak:

Wybierz tę opcję, jeżeli w systemie nie ma subwoofera.

Gdy “Subwoofer” jest ustawione na “Brak” i “Frontowe” jest ustawione na “Małe”, “Subwoofer” jest automatycznie zmieniane na “1 głośnik”.

Surround

Ustala obecność i rozmiar głośników dźwięku otaczającego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki surround nie są podłączone.

Gdy “Surround” jest ustawione na “Brak”, “Tył Surr.”, “Przednie rozszerzające”, “Surround Dolby” oraz “Tylne Dolby” są automatycznie ustawiane na “Brak”.

Tył Surr.

Ustala obecność, rozmiar oraz liczbę tylnych głośników dźwięku otaczającego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki tylne surround nie są podłączone.

 

 

2 głośniki
(Domyślne):

Użycie dwóch tylnych głośników dźwięku otaczającego.

1 głośnik:

Użycie tylko jednego tylnego głośnika dźwięku otaczającego. Podłącz gniazdo L do SURROUND BACK, gdy wybrane jest to ustawienie.

Jeśli parametr “Tył Surr.” jest ustawiony na “Brak” lub “1 głośnik”, to parametr “Tylne Dolby” automatycznie ustawia się na “Brak”.

Przed. rozszerz.

Ustala obecność i rozmiar przednich głośników rozszerzających.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy przednie głośniki rozszerzające nie są podłączone.

Przednie górne

Ustala obecność i rozmiar przednich głośników górnych.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy przednie głośniki górne nie są podłączone.

Przednie Dolby

Ustala obecność i rozmiar przednich głośników Dolby.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy przednie głośniki Dolby nie są podłączone.

Sufit przednie

Ustaw obecność i rozmiar górnych przednich głośników.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy przednie górne głośniki nie są podłączone.

Sufit środk.

Ustaw obecność i rozmiar górnych środkowych głośników.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy środkowe górne głośniki nie są podłączone.

Surround Dolby

Ustala obecność i rozmiar głośników Dolby surround.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki Dolby surround nie są podłączone.

Sufit tylne

Ustaw obecność i rozmiar górnych tylnych głośników.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy tylne górne głośniki nie są podłączone.

Surr. ścienne

Ustala obecność i rozmiar górnych głośników surround.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy górne głośniki surround nie są podłączone.

Jeśli parametr “Przednie górne” jest ustawiony na “Brak”, to parametr “Surr. ścienne” automatycznie ustawia się na “Brak”.

Tylne ścienne

Ustala obecność i rozmiar tylnych wysokich głośników.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy tylne głośniki wysokie nie są podłączone.

Tylne Dolby

Ustala obecność i rozmiar tylnych głośników Dolby.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy tylne głośniki Dolby nie są podłączone.

Gdy głośniki, określone jako Height1 w “Przypisanie wzmacn.” są ustawione w “Brak”, “Brak” jest automatycznie ustawiane dla Height2, Height3.

Cent. ścienny

Wybór rozmiaru i zastosowania głośnika centralnego wysokiego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy środkowy głośnik wysoki nie jest podłączony.

Gdy parametr “Surr. ścienne” lub “Tylne ścienne” jest ustawiony na “Brak”, “Cent. ścienny” zostaje
automatycznie ustawione na “Brak”.

Jeśli parametr “Centralny” jest ustawiony na “Brak”, to parametr “Cent. ścienny” automatycznie ustawia się na “Brak”.

Sufit Surr.

Ustala obecność i rozmiar sufitowego głośnika surround.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy sufitowy głośnik surround nie jest podłączony.

Jeśli parametr “Surr. ścienne” lub “Tylne ścienne” jest ustawiony na “Brak”, to parametr “Sufit Surr.” automatycznie ustawia się na “Brak”.

powrót do góry