Pobieranie aplikacji HEOS App

Aplikacja HEOS App pozwala korzystać z wielu usług transmisji strumieniowej muzyki online. W zależności od rejonu świata, w którym mieszkasz, dostępnych jest kilka takich usług. Więcej informacji na temat usług dostępnych w danym rejonie udostępniono w witrynie http://www.HEOSbyDenon.com

Pobierz aplikację HEOS App na platformę iOS lub Android, wyszukując w sklepie App Store, Google Play lub Amazon Appstore nazwę “HEOS”.

Logo HEOS App Google amazon4

powrót do góry