Podłączanie odtwarzacza

Amplituner wyposażony jest w dwa typy złączy wejściowych video (HDMI oraz composite video) i trzy typy złączy wejściowych audio (HDMI, digital audio i audio).

Wybierz odpowiednie złącza wejściowe w zależności od tego, w jakie złącza wyposażone jest podłączane urządzenie.

Jeśli urządzenie podłączone do tego amplitunera jest wyposażone w złącze HDMI, zaleca się używać złączy HDMI.

W przypadku złącza HDMI za pomocą jednego kabla można przesyłać sygnały audio i wideo.

Podłącz urządzenia zgodnie z oznaczeniami wejść sygnału na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

Źródło przypisane do złączy HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, VIDEO IN i AUDIO IN może zostać zmienione. Patrz “Przypisanie wej.”, w celu uzyskania informacji, jak zmienić źródła sygnału przypisane do złącz wejściowych. link

Aby odtwarzać sygnały audio przekazywane do urządzenia na telewizorze podłączonym przez HDMI, należy ustawić w menu “Wyj.HDMI Audio” na “TV”. link

Aby odtwarzać treści, do których prawa autorskie są chronione przez HDCP 2.2 lub HDCP 2.3, należy używać odtwarzacza i telewizora kompatybilnego z obsługą HDCP 2.2 lub HDCP 2.3.

powrót do góry