Słuchanie tej samej muzyki w wielu pomieszczeniach

System HEOS jest prawdziwym systemem dźwięku multi-room, który automatycznie synchronizuje odtwarzanie dźwięku na wielu urządzeniach HEOS, aby dźwięk dobiegający z różnych pomieszczeń był doskonale zsynchronizowany i zawsze brzmiał fenomenalnie! Do systemu HEOS z łatwością można dodać maksymalnie 32 urządzenia HEOS. Można połączyć lub zgrupować do 16 niezależnych urządzeń HEOS w grupie urządzeń HEOS, które będą działały tak, jakby były jednym urządzeniem HEOS.

Grupowanie pomieszczeń

Naciśnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, w którym muzyka nie jest odtwarzana.
Przesuń palec do pomieszczenia, w którym muzyka jest odtwarzana (oznaczone czerwoną obwódką) i unieś go.
Dwa pokoje zostaną ze sobą połączone w jednej grupie urządzeń, a w obu pomieszczeniach odtwarzana będzie ta sama, idealnie zsynchronizowana muzyka.
Grouping Room new

Anulowanie grupowania pomieszczeń

Naciśnij i przytrzymaj palec na pomieszczeniu, które ma zostać usunięte z grupy.
Wysuń je z grupy i unieś palec.
UWAGA

Nie można usunąć pierwszego pomieszczenia, w którym przed grupowaniem pierwotnie grała muzyka.

Ungrouping Room new

Grupowanie wszystkich pomieszczeń (tryb przyjęcia)

Można z łatwością zgrupować ze sobą 16 pomieszczeń w Trybie przyjęcia za pomocą gestu “uszczypnięcia”.

Połóż dwa palce na ekranie nad listą pomieszczeń.
Szybkim ruchem ściśnij ze sobą dwa palce i puść ekran.
Wszystkie pomieszczenia zostaną ze sobą połączone i rozpocznie się odtwarzanie tej samej muzyki w idealnej synchronizacji.
Grouping All new

Anulowanie grupowania wszystkich pomieszczeń

Można z łatwością anulować grupowanie wszystkich pomieszczeń i opuścić Tryb przyjęcia za pomocą gestu “rozsunięcia”.

Na ekranie nad listą pomieszczeń połóż dwa palce obok siebie.
Szybkim ruchem odsuń od siebie dwa palce i puść ekran.
Grupowanie zostanie anulowane ze wszystkich pomieszczeń.
Ungrouping All new

powrót do góry