Odległości

Ustawienie odległości głośnika do pozycji słuchacza.

Przed wykonaniem tych ustawień, zmierz odległość między pozycją słuchacza a każdym z głośników.

Jednostka

Wybór jednostki pomiarowej.

Metry(Domyślne)

Stopy

Krok

Wybór kroku (najmniejsza odległość).

0.1 m / 0.01 m (Domyślne: 0.1 m)

1 stopa / 0.1 stopy

Ustaw odległość.

0.00 m – 18.00 m / 0.0 stopa – 60.0 stopa

Głośniki, które można wybrać różnią się zależnie od ustawienia “Konfig.głośników”. link

Ustawienia standardowe:
Frontowy L / Frontowy P / Centralny / Subwoofer: 3,60 m (12,0 stopa)
Głośniki inne niż powyższe: 3,00 m (10,0 stopa)

Ustaw różnicę w odległościach pomiędzy głośnikami na mniej niż 6,00 m (20,0 stopa).

Domyślne

Ustawienia “Odległości” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry