Łatwa obsługa

“Kreator ustawień” wyświetla łatwe w użyciu instrukcje konfiguracji.

Najpierw po zapytaniu ustaw język. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie TV ustawiając parametry głośników, sieci itd.

Łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika.

To urządzenie jest wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, co ułatwia obsługę.

powrót do góry